உடலும் மனதும்

முகப்பருக்கள்

முகப்பருக்கள்
முகப்பரு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? தோலில் உள்ள நுண்துளைகள் நெயினால் அடைபடுவதன் மூலம் முகப்பரு ஏற்படுகிறது. பக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிர்கள் அடைபட்ட நெயில் வளர ஆரம்பிக்கின்றது முகப்பரு வகைகள் வெண் புள்...

உங்களின் தெரிவு

உங்களின் தெரிவு
உங்களின் தெரிவு பாலியல் வழிமுறைகள்(Sexual Orientation) இது ஒரு நபர் இன்னொரு நபர் மீது காட்டும் காதல் மற்றும் பாலியல் ஈர்ப்பு ஆகும். இது ஒரு நபரின் அடையாளத்தை காட்டும். இது பாலியலின் வேறு நிலைகளிலிருந்து வேறுப...