சேவைகள்

குறுஞ்செய்தி நுழைவாயில் (SMS gateway)

முன்னரே வடிவமைக்கப்பட்ட குறியீட்டுடன் குறுஞ் செய்தியொன்றை அனுப்ப முடியும் என்பதுடன் குறித்த விடயம் தொடர்பான தகவலைப் பெறுவதற்கும் உதவி நிலையத்திற்கு குறுஞ்செய்தி மூலமாக குறித்த கேள்வியொன்றை அனுப்பவும், வேண்டப்பட்ட ஆலோசனை அல்லது மருத்துவ உதவியைப் பெற்றுக் கொள்ளவும் முடியும்.
இணைய வாயில்

இணையத்தளமனது, தளம், இணைய உரையாடல் அறைகள் / பயனிகள் குழுக்கள் மற்றும் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு ஸ்கைப் / உரையாடல் வசதிகளுடன் நவீனமயப்பட்டள்ள தொழில்சார் / மருத்துவ உதவி போன்ற அத்தகைய குரல் /எழுத்தினடிப்படையிலான செய்திச் சேவைகள் மீதான தொடர்புகளிநூடாக பொதுவான தகவல்களை வழங்குகின்றது. மருத்துவ தொழில்சார்ந்தோருடன் பல்வேறு விடயங்களைக் கலந்துரையாடுவதற்கு, தனிப்பட்டவர்கள் ஒன்று சேருவதற்காக இணைய அளவையொன்று வழங்கப்படுகின்றது. மும்மொழி அஞ்சல் விண்ணப்பமொன்று உலகளாவியரீதியில் அடையும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.
அழைப்பு நிலையம்

அழைப்பு நிலையம் இரண்டு பிரதான செயற்பாடுகளைக் கொண்டிருக்கின்றது. இது ஆர்வமுள்ள விடயம் தொடர்பில் தகவல்களை அழைப்பாளர்களுக்கு வழங்குவதுடன், தொலைபேசியினடிப்படையில் அமைந்த உசாவுகைச் சேவையினை வழங்குகின்றது.

தொழில்சார் மருத்துவர்கள், பயிற்றப்பட்ட ஆலோசகர்களினாள்

வைத்தியர்களினாள்/ ஆலோசனை வழங்கப்படுகின்றது. செலவு /சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்டமை தொடர்பான அக அழுத்தமின்றி இணையத்தில் பாலியல், இனப்பெருக்க சுகாதாரத்தில் பொது மக்கள் ஈடுபடுவதனை ஊக்குவிப்பதற்காக இலவசமாக இந்த சேவை வழங்கப்படுகின்றது. இந்தக் கருத்திட்டம் வயது, இனம், பால் போன்ற எந்த வேறுபாடுமின்றி இலங்கையர் அனைவரையும் சென்றடைகின்றது.

பங்குதாரர்கள் :

நிதியிடல்

  • IPPF/SARO
  • ICTA
  • UNFPA

தகவல் தொழில்னுட்ப கம்பனி

  • Ceylon Linux
  • Ben World Wide

 

இதுவரை எய்தப்பட்ட சாதனைகள்:

2009 நவம்பா; 6 ஆம் திகதி சினமன் கிறாண்டில் நடைபெற்ற இ- சுகாதாரம் மற்றும் சுற்றாடல் வகைப்பட்டிற்கான The National Best e- Content Award 2009 ( e- Swabhimani) வெற்றியாளH.
2010 ஒக்டோபரில் இலாபம் ஈட்டாத வகைப்பாட்டில் ஆண்டுக்கான சிறந்த இணையத்தள தங்க விருது வெற்றியாளர்.
ஏச்.ஐ.வி விழிப்புணர்வு மீது ஐ.சி.சி பங்குடமை

நிலைத்திருத்தல்:

2009 ஆம் ஆண்டிலிருந்து இன்று வரை கூட்டுறவு சமூகப் பொறுப்பு கருத்திட்டமாக ஸ்ரீ லங்கா குடும்பத் திட்டச் சங்க வருடாந்த நிகழ்சித்திட்டப் பாதீட்டில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது.